• 28 Nov 16

  Auktion till förmån för Ung Cancer

  Göteborgs Auktionsver Ung Cancer Brewhouse Award gala 2016

   

  Göteborgs Auktionsverk och Brewhouse samarbetar med en auktion där samtliga intäkter oavkortat går till Ung Cancer. Den 30 november publiceras auktionen. Konstnären VAGNELIND kommer under Brewhous Awards galakväll att skapa målningen på scen, inför publik. VAGNELIND är verksam i Göteborg och hennes passion är människan, ofta målar hon live på större event och ibland upp och ner.

  Att lägga bud

  Konstverket av VAGNELIND går att bjuda på online till och med den 8 december. För att delta i budgivningen, vänligen registrera dig här. Auktionen avslutas sedan på The Brewhouse Awards galakväll den 8 december med traditionell slagauktion, där verket också skapas.

  Se den spännande budgivningen här.

  Vad gör Ung Cancer?

  Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer. Organisationen ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Ung Cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. De ger personligt och ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Ung Cancer stöttar sina medlemmar i deras rehabilitering och skapar vägar vidare. De sprider kunskap och information för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring. Organisationen lyfter tabun och utmanar normer för att förändra synen på cancer och cancerberörda. Ung Cancer debatterar frågor som berör målgruppen på individ- och gruppnivå för att nå förändring i vården och i samhället.

  ”Vårt arbete hade inte varit möjligt utan alla de som stöttar oss och tror på det vi gör. Tack vare engagemang precis som detta kan vi göra livet bättre för enskilda unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer och för hela gruppen. Tillsammans gör vi verkligen skillnad.” – Camilla Tuneberg, Generalsekreterare.

   

  Vid vunnen auktion

  Föremålet hämtas på Göteborgs Auktionsverk efter avslutad auktion.

   

  Mer om Brewhouse

  Brewhouse är den solklara källan för tillväxt inom kulturella och kreativa branscher. En bubblande kulturfabrik av företag och entreprenörer och en språngbräda för idéer och människor, där alla former av konstnärskap och entreprenörskap får mötas och växa.

  Brewhouse är centralt beläget i Gårda i Göteborg och rymmer bland annat studios, event- och konsertarena, inkubatorverksamhet, talangutveckling, pop-up kontor och medlemsnätverk. Här korsas vägar, här knyts kontakter och här skapas samband. Vi är en öppen och tillåtande mötesplats för tillfälliga besökare, folk i förbifarten, musiker, konstnärer, kreatörer och entreprenörer, ung som gammal. Till Brewhouse är alla välkomna.

  Brewhouse startades på initiativ av Business Region Göteborg och drivs som en ideell förening. Vårt uppdrag är att bidra till ökad lönsamhet och sysselsättning inom de kulturella och kreativa näringarna, vara en mötesplats och testarena för innovativa projekt och affärsidéer samt inspirera till gränsöverskridande möten.